Advies

Bij ons kunt u terecht voor adviezen over het aanplanten, onderhouden en kappen van bomen. Daarnaast adviseren en rapporteren wij over de veiligheid van uw bomenbestand.

 

Zorgplicht voor bomen

 

Elke beheerder of eigenaar van een boom moet voldoen aan de zorgplicht voor bomen. Hij of zijĀ is aansprakelijk voor alle schade die door afgebroken takken of omgevallen stammen is veroorzaakt. Deze aansprakelijkheid vervalt, wanneer iemand kan aantonen dat de boom normaal is onderhouden en er iedere 3 tot 5 jaar gecontroleerd is op uitwendige gebreken. Om te voldoen aan de normale eisen van de zorgplicht, moet de beheerder/eigenaar:

  • Een aantoonbare, regelmatige en systematische controle uitvoeren
  • De controle meerzijdig uitvoeren
  • Een beknopte en concrete registratie bijhouden in een geautomatiseerd bestand of op beheer kaarten
  • De bomen goed onderhouden en extra onderhoud plegen wanneer de uitkomsten van de controles daartoe aanleiding geven

Plakoksel

Reuzenzwam